Vedecká súťaž – Malokarpatský festival vedy a techniky AMAVET 2020

Festival sa bude konať dňa 30.9. 2020 od 08:30-14.00 hod. v Kultúrnom dome Ľ. Štúra  v Modre.

Prihlás projekt do 24. 9. 2020 na www.festivalvedy.sk

Nad projektom prebral záštitu primátor mesta Modry Juraj Petrakovič.

plagat MFA sept. 2020

Organizačné pokyny MFA F4Ž 2020

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.