Digitalizácia kultúrnej krajiny a pamiatok Malokarpatského kraja

Múzeum slovenskej keramickej plastiky pracuje na digitalizácii pamiatok a kultúrnej krajiny. Výskum by sa mal realizovať nasledujúcich päť rokov. Projekt zahŕňa pamiatky, architektúru a ďalší materiál aj z Vašej obce. Aby ste boli bližšie informovaní o čo v danom projekte ide, prikladáme informačný materiál k digitalizácii.

Digitalizácia Malokarpatského regiónu