Vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona