Seniori pozor – podvodníci sa snažia vylákať finančnú hotovosť.

Vážení občania,

Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku vyzýva starších občanov k zvýšenej obozretnosti a opatrnosti, nakoľko sa v poslednom období vyskytli v Bratislavskom kraji opäť prípady, kedy podvodníci vylákali od seniorov nemalé finančné hotovosti. V tejto súvislosti Vás polícia upozorňuje na prípady, kedy Vás môže osobne alebo telefonicky osloviť osoba, ktorú nepoznáte a snaží sa pod rôznymi zámienkami, od Vás získať finančnú hotovosť. Podvodník, ktorému ide o Vaše peniaze, sa môže vydávať za pracovníka poisťovne, elektrární, plynární, alebo iných inštitúcií,  Vášho rodinného príslušníka (vnuk, syn, synovec), alebo Vášho nového suseda.

Polícia preto zdôrazňuje, seniori:

v žiadnom prípade nevpúšťajte osoby, ktoré nepoznáte, do svojich príbytkov,
v žiadnom prípade nechoďte nikde s neznámou osobou, aj keby sa Vám táto núkala, že Vás odvezie domov,
majte na pamäti, že preplatky sa osobne v mieste bydliska nevyplácajú,
nedávajte nikomu finančnú hotovosť na požiadanie, najskôr sa skontaktujte a poraďte so svojimi blízkymi

Aj v nadväznosti na ďalší zaznamenaný prípad podvodu v Bratislavskom kraji, pri ktorom sa podvodník vydával za príbuzného a neskôr za príslušníka Policajného zboru a vylákal od seniorky nemalú finančnú hotovosť, polícia apeluje na našich seniorov, aby ste nedôverovali emotívnym príbehom neznámych ľudí a za žiadnych okolností nevydávali finančnú hotovosť osobám, ktorých nepoznáte, aj keby sa predstavili ako policajti.

V prípade akéhokoľvek podozrenia ihneď telefonicky kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.