Zber elektroodpadu v obci- 07.10.2020

Obecný úrad v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 7.10.2020 (streda) od 08.00 hod. V čase od 07.00 do 08.00 hod. si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia.

Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. 

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu PZ.