Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva platné od 15.10.2020