VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky