Výsledky celoplošného testovania obyvateľov na COVID-19, ktoré sa konalo v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020 v obci 

Na odbernom mieste v Doľanoch dňa 31.10.202 vykonaných  813 odberov z toho

  • 627 odberov občanom s trvalým  pobytom  v obci
  • 186 odberov občanom  bez pobytu v obci

Na odbernom mieste v Doľanoch dňa 01.11.2020 vykonaných  93 odberov z toho

  • 71 odberov občanom s trvalým pobytom v obci
  • 22 odberov občanom bez pobytu v obci

NA  ODBERNOM  MIESTE  V DOĽANOCH   BOLO  VYKONANÝCH  

906    ODBEROV

z toho 698 odberov občanom s trvalým pobytom v obci

208 odberom občanom bez pobytu  v obci

VŠETKY  ODBERY  BOLI  NEGATÍVNE