Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s.

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19.

09.11.2020 – 13.11.2020,

16.11.2020,

18.11.2020 – 20.11.2020,

23.11.2020 – 27.11.2020:

– premávajú spoje bez poznámky

a spoje označené poznámkou X, X11 a X81,

– nepremávajú spoje označené poznámkou X10 a X80