Mesiac: <span>november 2020</span>

Výsledky celoplošného testovania obyvateľov na COVID-19, ktoré sa konalo v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020 v obci 

Na odbernom mieste v Doľanoch dňa 31.10.202 vykonaných  813 odberov z toho

  • 627 odberov občanom s trvalým  pobytom  v obci
  • 186 odberov občanom  bez pobytu v obci

Na odbernom mieste v Doľanoch dňa 01.11.2020 vykonaných  93 odberov z toho

  • 71 odberov občanom s trvalým pobytom v obci
  • 22 odberov občanom bez pobytu v obci

NA  ODBERNOM  MIESTE  V DOĽANOCH   BOLO  VYKONANÝCH  

906    ODBEROV

z toho 698 odberov občanom s trvalým pobytom v obci

208 odberom občanom bez pobytu  v obci

VŠETKY  ODBERY  BOLI  NEGATÍVNE

VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

v súlade s § 59b zákona č. 355/2007 Z. z si Vám dovoľujeme oznámiť, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli publikované:

11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

plné znenie vyhlášok: ciastka_11_2020