Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s.

Na základe rozhodnutia BSK sa predlžuje prázdninový režim na prímestských spojoch Slovak Lines. 07.12.2020 – 07.01.2021

102423 13.12.20

102423 13.12.20

102425 13.12.20

010559 13.12.20