Opatrenia COVID- 19 – uzatvorenie budovy Obecného úradu v Doľanoch

Na základe Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.decembra 2020, ktorým bol vyhlásený zákaz vychádzania  

a  Príkazu starostu obce č. 1 /2021 bude

OBECNÝ  ÚRAD  DOĽANY PRE VEREJNOSŤ  ZATVORENÝ   od  04.01.2021 do odvolania

Činnosť úradu bude zabezpečená pre verejnosť prostredníctvom e-mailu, telefonicky (033/ 6499 113, 

6499 257) alebo obecnou  schránkou (hnedou) na budove úradu.

                              

Ďakujeme za pochopenie.

Príkaz starostu obce 1 2021