Vyhláška č. 2/2021 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva