Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19