Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021

Vyhlásenie štat. úradu SR