Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí