Výsledky skríningového testovania

Na odbernom mieste bolo  vykonaných 627 odberov, z toho

626 s negatívnym výsledkom

1 s pozitívnym výsledkom.

 

Výsledky skríningového testovania