Výsledky 2. kola skríningového testovania obyvateľov na COVID-19, ktoré sa konalo  30.01.2021

Na odbernom mieste v Doľanoch dňa 30.01.2021 bolo  vykonaných>

  • 484 odberov občanom s trvalým  pobytom  v obci
  • 89 odberov občanom  bez pobytu v obci

NA  ODBERNOM  MIESTE  V DOĽANOCH   BOLO  VYKONANÝCH

573    ODBEROV

z toho 3  s pozitívnym výsledkom