Výsledky testovania z 13.2.2021

 V obci bolo dňa 13.2.2021 vykonaných 531 odberov antigénovými testami  z  toho 1 s pozitívnym   výsledkom.