Stránkové hodiny na OR PZ v Pezinku od 22. februára 2021

Evidencia vozidiel (len online objednaní prostredníctvom https://portal.minv.sk/ 8,00 – 14,00 hod.
Vydávanie dokladov – občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz 8,00 – 14,00 hod.
Evidencia zbraní a zbrojných preukazov  8,00 – 14,00 hod. okrem štvrtka

Všeobecné podmienky vstupu občanov do budovy OR PZ v Pezinku:

 Vstup občana na vybavenie agendy evidencie vozidiel, vydávania dokladov občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných pasov a agendy zbraní a zbrojných preukazov sa umožňuje, ak

  • sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaného podľa aktuálnych pravidiel tzv. Covid automatu
  • osoba prekovala ochorenie COVID-19 a preukáže sa dokladom o jeho prekonaní nie starším ako 3 mesiace
  • osoba, ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a preukáže sa dokladom, že od toho očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • má nad 65 rokov
  • má dieťa do 10 rokov
  • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 a preukáže sa príslušným dokladom