Výsledky testovania

V obci bolo dňa 20.02.2021 vykonaných 529 odberov antigénovými testami  z  toho 1 s pozitívnym   výsledkom.