Mesiac: <span>marec 2021</span>

Kontajnery na elektroodpad

Ľudia triedia, keď je to jednoduché!

Spoločnosť ASEKOL preto vyšla obyvateľom v ústrety a pripravila pre nich špeciálne nádoby určené na zber drobného elektroodpadu a batérií – červeno-biele stacionárne kontajnery.

Náklady na zvoz a spracovanie, rovnako ako náklady na obstaranie nádob hradí organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK v zastúpení výrobcov.

Červeno-biele kontajnery sú financované výhradne spoločnosťou ASEKOL SK. Inštalácia vždy prebieha na základe zmluvy medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK a konkrétnou samosprávou.

Cieľom tohto ambiciózneho a v rámci Európy ojedinelého projektu je

  1. významné priblíženie zbernej siete ku spotrebiteľom
  2. zvýšiť podiel vytriedenej zložky vyhradeného prúdu odpadu v danej samospráve
  3. zabrániť vhadzovaniu elektroodpadu do komunálneho odpadu
  4. zvýšiť povedomie občanov o triedení a recyklácii elektroodpadu

Kde nájdete červeno-biele kontajnery?

Naše červeno-biele kontajnery sú umiestnené vo vybraných mestách a obciach prevažne na západnom a strednom Slovensku. Najčastejšie ich nájdete pri kontajnerových stojiskách, stojiskách na triedený odpad, pri obecných úradoch alebo na miestach kde sú obyvatelia zvyknutí triediť odpad.

Mapu kontajnerov nájdete TU

Ľudia triedia odpad najmä vtedy, keď je to pre nich jednoduché.

Hlavnou úlohou červeno-bielych kontajnerov je vytvoriť komfortný systém zberu drobného elektroodpadu ako sú mixéry, mobilné telefóny, fény a pod., ktoré sa stali v domácnostiach nepotrebným odpadom.

Táto služba je úplne bezplatná, organizácia ASEKOL SK vám kontajnery nainštaluje a následne ich bude obshluhovať. Prostredníctvom jedného kontajnera dokážeme ročne vyzbierať až 1 tonu elektroodpadu a batérii, čím výrazne pomáhame obciam a mestám zvyšovať podiel vytriedeného odpadu.

Leták 1 strana

Leták 2 strana

ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE V SOBOTU  3.4.2021

ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE V OBCI DOĽANY BUDE PREBIEHAŤ V SOBOTU  3.4.2021

v čase:

8:00 – 12:00 – posledný odber bude vykonaný o 11:30 hodine

12:00 – 13:00 – prestávka na obed

13:00 – 16:00 – posledný odber bude vykonaný o 15:30 hodine

ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE V SOBOTU  27.3.2021

ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE V OBCI DOĽANY BUDE PREBIEHAŤ V

SOBOTU  27.3.2021

 v čase:

8:00 – 12:00 – posledný odber bude vykonaný o 11:30 hodine

12:00 – 13:00 – prestávka na obed

13:00 – 18:00 – posledný odber bude vykonaný o 17:30 hodine