Výsledky testovania zo dňa 27.2.2021

 V obci bolo dňa 27.2.2021 vykonaných 529 odberov antigénovými testami  z  toho 1 s pozitívnym   výsledkom.