Výsledky testovania zo dňa 13.3.2021

V obci bolo dňa 13.3.2021 vykonaných 538 odberov antigénovými testami  z  toho 2 s pozitívnym   výsledkom.