Výsledky antigénového tetovania 27.03.2021

V obci bolo dňa 27.03.2021 vykonaných 513 odberov antigénovými testami  z  toho 0 s pozitívnym výsledkom.