Mesiac: <span>apríl 2021</span>

Vychádzky do prírody po stopách Častovskej 50 ( 43. Ročník )

Dňa 8.5.2021 sa budú konať turistické vychádzky. Podujatie má charakter individuálnej turistiky, nie je rizikové a bude zabezpečované dobrovoľnými usporiadateľmi v teréne v počte 10 osôb. Títo budú poučení o dodržiavaní opatrení epidemiologických, zásad ochrany prírody a ochrany pred požiarmi.

Dátum : 8. máj 2021 

Trasy :   50, 35, 25, 12 km 

Nosná trasa 50 km : Červený Kameň – Zochova chata – Čermák – Sedlo Skalka – Sološnická dolina – Vápenná – Plavecké Podhradie – Amonova lúka  – Sklená huta –  Červený Kameň.              Súčet prevýšení :  stúpania  1982 m, klesania  1982 m

              35 km          :  okrem  miest :  Plavecké Podhradie – Amonova lúka

              25 km          :  okrem  miest : Sološnická dolina –  Vápenná –  Pl. Podhradie – 

                                                            Amonova lúka  

              12 km          :  Červený kameň – Horná Píla – Zajačí jarok  – Tri kopce 

                                     – Kukla – Pred vrchmi – Píla – Červený Kameň                          

Štart :      Červený Kameň  od 06:00 hod.       Cieľ :  Červený Kameň do 19:00 hod !

Všetci účastníci vychádzok dostanú pamätný list a odznak, ďakujeme za dobrovoľný príspevok vo výške 2,00 € na činnosť klubu od osôb starších ako 15 rokov.

Upozornenie :    Všetci účastníci sa vychádzok zúčastnia s rizikom vlastného nebezpečenstva a sú povinní dodržiavať aktuálne protiepidemiologické opatrenia RUVZ, s ktorými budú oboznámení pri štarte na Červenom Kameni. Deti do 15 rokov musia byť v sprievode za nich zodpovednej osoby.

Častovská 50 rozpis