Výsledky testovania zo dňa 03.04.2021

 V obci bolo dňa 03.04.2021 vykonaných 523 odberov antigénovými testami  z  toho 0 s pozitívnym   výsledkom.