29. apríla 2021 bude stavebný úrad zatvorený

Dňa 29. apríla 2021 bude Spoločný obecný úrad-Stavebný úrad z dôvodu školenia pracovníkov zatvorený.

 Ďakujeme za pochopenie.