Ako sa nestať obeťou alebo po­tenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania.

Našim spoločným cieľom je eliminovať podvody páchané najmä na najzraniteľnejších obyvateľoch. V tejto súvislosti sa obraciame na Vás s prosbou o zabezpečenie medializácie národnej kampane, aby sa tieto informácie dostali do povedomia čo najširšej verejnosti a predišli sme trestnej činnosti. Obzvlášť podvodom páchaných na senioroch.

V priloženom dokumente nájdete detaily, ako sa nestať obeťou falošných asistentov.

MINV SODB A4 scitanie SK