Oznam pre nájomníkov hrobových miest na cintoríne Doľany

Oznamujeme nájomníkom hrobových miest na cintoríne Doľany, že poplatky za hrobové miesta na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2030 sa budú vyberať od 24.5.2021 na Obecnom úrade v stránkových dňoch. Zároveň sa uzatvárajú nové nájomné zmluvy. Informácie na tel. čísle 033/6499 257, mail: obecnyurad@dolany.sk