Centrum sociálnych služieb Budmerice má voľné miesto

Centrum sociálnych služieb Budmerice má voľné miesto pre seniora, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby.

 Záujemci o poskytovanie sociálnych služieb môžu volať na tel. číslo: 0917 147 312, príp. bližšie informácie podá osobne Bc. Štefánia Rampachová – vedúca zariadenia.