Mesiac: <span>jún 2021</span>

ZBER VEĽKOOBJEMNÉHO ODPADU V OBCI DOĽANY

Obec Doľany bude organizovať v obci zber veľkoobjemného odpadu pre občanov s trvalým pobytom v Doľanoch a to nasledovne:

V piatok 02.07.2021 od 14.00 hod do 19.00 hod

V sobotu 03.07.2021 od 8:00 hod do 14:00 hod

Miesto zberu: vedľa cesty na Plantovisku.

Do veľkoobjemného odpadu je možnosť dávať predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob:

  • starý nábytok: stoly, stoličky, kreslá, skrine, police …
  • sanitárna keramika: umývadla, vane, WC misy
  • ostatné: koberce, matrace, radiátory, železo, bicykle a pod.

Nábytok z dreva treba rozobrať a priviesť bez kovových častíc, skla a čalúnenia. Do veľkoobjemného kontajnera nie je dovolené dávať:

  • stavebný odpad
  • bioodpad
  • odpad zo záhrad /tráva/, sklo, papier, tetrapacky, komunálny odpad

Veľkoobjemový kontajner – haluzovina, orezy stromkov

Veľkoobjemový kontajner – drevo, drevený nábytok bez čalúnenia, skrine, police

Veľkoobjemové kontajnery – koberce, čalúnený nábytok, matrace, tvrdený plast

Kontajner – sanitárna keramika: umývadla, vane, WC misy, drobný stavebný odpad

Obecný úrad upozorňuje občanov, že objemný odpad nebude od nich prevzatý v prípade, že predali resp. kúpili nehnuteľnosť a túto potrebujú vypratať. V takomto prípade si musí občan zabezpečiť likvidáciu objemného odpadu na vlastné náklady a to platí aj v prípade, že vykonávate stavebné práce na nehnuteľnosti, rekonštrukcie, drobné stavby, udržiavacie stavebné práce. Žiadame občanov, aby odpad vozili len v určený deň a hodinu. Zber bude riadiť zamestnanec obecného úradu, prosím rešpektujte jeho pokyny.