Stavebný úrad bude z dôvodu školenia zatvorený.

Stavebný úrad bude od 7.06.2021-11.06.2021 z dôvodu školenia zatvorený.