VYHLÁŠKA úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky