Mesiac: <span>júl 2021</span>

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu

Milí rodičia,

od nového školského roka 2021/2022 nastávajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle právnych úprav zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ
  • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus,
  • dotáciu môže poberať dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

Dotácia na stravu bude poskytnutá len ak predložíte jedno z nasledujúcich potvrdení:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Žiadame rodičov, ktorých sa uvedené týka, aby odovzdali úradné potvrdenia do poštovej schránky pri Obecnom úrade v Doľanoch najneskôr do 6.8.2021.

MUDr. Stanislav Kompas – Dovolenka

MUDr. Stanislav Kompas, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Hlavná 292, 900 89 Častá

Oznamujeme váženým pacientom, že v čase  od 2.8.2021 do 13.8.2021 budeme čerpať dovolenku.

Zastupuje

MUDr. Eduard Hrežo,Budmerice

OZNAM – POŠTA

V dňoch  26.07.2021 – 30.07.2021 bude Pošta Doľany poskytovať služby v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Uzávierka AS Nivy

Z dôvodu úplnej uzávery Autobusovej stanice Nivy v Bratislave, sú prímestské spoje ukončované nasledovne:

  • zo smeru Senec, Pezinok v zastávke Bratislava, Prievozská,
  • zo smeru Vojtechovce, Zlaté Klasy, Šamorín, Miloslavov v zastávke Bratislava, Pažitková,
  • zo smeru Stupava v zastávke Bratislava, Račianske mýto.

 

Z dôvodu uviaznutia veľkého množstva autobusov na autobusovej stanici, môžu niektoré spoje vypadnúť, prípadne budú zmeškané.