Návrh verejnej oddychovej plochy

Návrh verejnej oddychovej zóny Doľany

Prípadné pripomienky posielajte  na mail podatelna@dolany.sk, alebo písomne na Obecný úrad Doľany