MUDr. Stanislav Kompas – Dovolenka

MUDr. Stanislav Kompas, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Hlavná 292, 900 89 Častá

Oznamujeme váženým pacientom, že v čase  od 2.8.2021 do 13.8.2021 budeme čerpať dovolenku.

Zastupuje

MUDr. Eduard Hrežo,Budmerice