Mesiac: <span>august 2021</span>

Upozornenie – zámerné uvoľňovanie skrutiek na kolesách

V okrese Pezinok  boli v ostatnom  období  zaznamenané  ojedinelé  prípady uvoľnenia  skrutiek/matíc  zabezpečujúcich uchytenie diskov kolies k podvozkovej sústave osobných motorových vozidiel. Prevažná časť prípadov bola zaznamenaná v obvode mesta Modra. 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku upozorňuje vodičov, aby pred jazdou okrem  bežnej  kontroly celkového technického  stavu vozidla, venovali pozornosť            aj prevereniu aktuálneho uchytenia diskov všetkých kolies.

Dôslednou kontrolou vozidla pred jazdou môžete predísť prípadnej dopravnej nehode spôsobenej zhoršeným technickým stavom vozidla.  

Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky je v našom spoločnom záujme.

PZ – upozornenie na uvoľňovanie skrutiek na kolesách automobilov.