Obec Doľany hľadá vhodnú kandidátku na pracovnú pozíciu kuchárka v školskej jedálni 

Obec Doľany hľadá vhodnú kandidátku na pracovnú pozíciu kuchárka v školskej jedálni

Miesto výkonu práce:            Materská škola Doľany

Druh pracovného pomeru:    hlavný pracovný pomer

Termín nástupu:                      január 2022

Plat:   v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Náplň práce:  Príprava a výdaj jedál pre žiakov Materskej a Základnej školy v Doľanoch

Požiadavky a výhodou je:  

–  vzdelanie v odbore kuchár

  prax

Kontakt: podatelna@dolany.sk, 033/6499 113