Mesiac: <span>september 2021</span>

Obec Doľany hľadá vhodnú kandidátku na pracovnú pozíciu kuchárka v školskej jedálni 

Obec Doľany hľadá vhodnú kandidátku na pracovnú pozíciu kuchárka v školskej jedálni

Miesto výkonu práce:            Materská škola Doľany

Druh pracovného pomeru:    hlavný pracovný pomer

Termín nástupu:                      január 2022

Plat:   v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Náplň práce:  Príprava a výdaj jedál pre žiakov Materskej a Základnej školy v Doľanoch

Požiadavky a výhodou je:  

–  vzdelanie v odbore kuchár

  prax

Kontakt: podatelna@dolany.sk, 033/6499 113

Obec Vinosady hľadá vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu párkar- údržbár

Obec Vinosady hľadá vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu párkar- údržbár

Miesto výkonu práce:            Obecný úrad Vinosady

Druh pracovného pomeru:    hlavný pracovný pomer

Termín nástupu:       ihneď, dohoda nástupu neskôr možná

Plat:   v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Náplň práce:  starostlivosť o verejnú zeleň, zimná údržba ciest a chodníkov, drobné opravy  na budovách OcÚ

Požiadavky a výhodou je :  

–  vyučený v niektorom praktickom odbore ako napr. vodár, elektrikár, stolár a pod.

– vodičský preukaz typu „B“ 

– kuričský preukaz výhodou

Kontakt: starosta@vinosady.sk, 0905 600 807

Dopravné obmedzenie v súvislosti s konajúcim sa kultúrnym podujatím „ Modranské VínoHranie “

Policajný zbor v súvislosti s kultúrnym podujatím „ Modranské VínoHranie “ konajúcim sa v dňoch od 03.09.2021 do 04.09.2021 upozorňuje na uzávierku cesty II/502, Dukelská ulica, Modra v dňoch od 02.09.2021( štvrtok ) času 12:00 hod. do dňa 06.09.2021 ( pondelok ) času 04:00 hod. 

Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a rešpektovali prenosné dopravné značenia, ktorými bude označený úsek uzávierky cesty II/502, Dukelská ulica, Modra. 

 V súvislosti s uvedenou uzávierkou bude doprava odklonená cez Šúrsku a Dolnú ulicu na Štúrovu ulicu. Autobusové zastávky Modra, obchodný dom a Modra, Štefánikova budú zrušené. Autobusové spoje budú zastavovať na náhradnej zástavke Modra, Šúrska ulica. Spoj linky 545 (108403/23 ) v smere z Vištuku do Modry po Šúrskej ulici nebude premávať. Spoje linky 303410 Bratislava – Myjava obslúžia zastávku Modra, Štúrova.

    Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v danom úseku počas trvania kultúrneho podujatia.  

Modranské VínoHranie – obmedzenie cestnej premávky