Krátka notifikácia: Žiadame občanov, aby neukladali na stojiská kontajnerov odpad, ktorý n…

Žiadame občanov, aby neukladali na stojiská kontajnerov odpad, ktorý nie je určený do separátov. Takisto žiadame občanov, kt. uvidia takéto osoby, aby to nahlásili na OÚ.