Zvýšenie povedomia verejnosti v rámci „ Svetového dňa bielej palice “