Krátka notifikácia: Do obce prišla firma Kollárik, Predaj vo dvore pri OÚ….

Do obce prišla firma Kollárik, Predaj vo dvore pri OÚ.