Prerušenie prevádzky materskej školy

Prerušenie prevádzky materskej školy od 9.11. – 12.11.2021

Prerušenie prevádzky MŠ