Uzatvorenie Obecného úradu Doľany

OÚ v Doľanoch bude uzatvorený z dôvodu výskytu Covid-19 od 8.11.2021 – 12.11.2021 vrátane.

Uzatvorenie OÚ – príkaz starostu