Krátka notifikácia: Dňa 23.11.2021 v čase od 8:00 do 15:00 bude v obci prerušená dodávka p…

Dňa 23.11.2021 v čase od 8:00 do 15:00 bude v obci prerušená dodávka pitnej vody – čistenie vodojemu