Kalendár vývozov KO na rok 2022 a TO na I.poplrok 2022