VÝMENA SMETNÝCH NÁDOB – OZNAM PRE SAMOŽIJÚCE OSOBY S POBYTOM V OBCI A VLASTNÍKOV VÍKENDOVÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ V OBCI

oznamujeme , že vám bude vymenená smetná nádoba 240 l za menšiu, 120 l nádobu. Preto vás žiadame, aby ste po najbližšom vývoze (21.12.) smetnú nádobu nechali vysypať a následne smetnú nádobu vyčistite. Do konca kalendárneho roka 2021 bude zabezpečená Obecným úradom výmena smetnej nádoby za novú 120 l nádobu proti podpisu.

Od 1.1.2022 sa budú všetky nádoby vyvážať raz za dva týždne.