Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – dovolenka

MUDr. Stanislav Kompas, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Hlavná 292, 900 89 Častá. Oznamujeme váženým pacientom, že v čase od 3.1.2022 do 7.1.2022 budeme čerpať dovolenku.

Zastupuje MUDr. Eduard Hrežo,Budmerice