OZNAM – Daň z nehnuteľnosti a poplatok za psa na rok 2022 

 

Obec Doľany, ako správca dane upozorňuje daňovníkov , ktorí v priebehu roka 2021 nadobudli nehnuteľnosť v k.ú. Doľany kúpou, darovaním, dedením, nehnuteľnosť predali alebo darovali, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, aby najneskôr do 31.01.2022 podali na obecnom úrade priznanie k dani z nehnuteľností (tlačivá na stránke obce, príp. na obecnom úrade). 

Priznanie k dani za psa vypĺňajú daňovníci, ktorí v priebehu roka 2021 nadobudli psa ako aj v prípade, že nastal zánik daňovej povinnosti (úhyn psa) tiež do 31.01.2022.